Kobayashi_Ryou

 • กิจกรรมทั้งหมด 19
 • กิจกรรมล่าสุด
 • เป็นสมาชิกตั้งแต่
 • กำลังติดตาม ผู้ใช้ 0 คน
 • ติดตามโดย ผู้ใช้ 0 คน
 • โหวต 0
 • การสมัครสมาชิก 16

ภาพรวมกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุดโดย Kobayashi_Ryou
 • Kobayashi_Ryou สร้างบทความ

  ไม่สามารถรับข้อมูลการแก้ไข GNSS เป็นสถานีคงที่

    ปัญหาไม่สามารถรับข้อมูลการแก้ไข GNSS เป็นสถานีคงที่ คำตอบ/สาเหตุ 1) ปัญหาการเลือกโครงการ2) ปัญหาในการเลือกจุดติดตั้ง Edge3) ปัญหาการเลือกวิธีการจัดส่ง 4) ปัญหาสถานะการรับ GNSS 5) ปัญหาการจัดส่ง N...

 • Kobayashi_Ryou สร้างบทความ

  ไม่สามารถแจกจ่ายข้อมูล GNSS ของสถานีคงที่ได้

    ปัญหาไม่สามารถแจกจ่ายข้อมูล GNSS ของสถานีคงที่ได้ คำตอบ/สาเหตุ1) ปัญหาการเลือกโครงการ2) ปัญหาในการเลือกจุดติดตั้ง Edge3) ปัญหาการเลือกวิธีการจัดส่ง 4) ปัญหาสถานะการรับ GNSS 5) ปัญหาการจัดส่ง Ntri...

 • Kobayashi_Ryou สร้างบทความ

  ไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังระบบคลาวด์

    ปัญหา ไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังระบบคลาวด์     คำตอบ/สาเหตุ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน LTE หรือ LAN เพื่ออัปโหลดข้อมูลไปยังคลาวด์ ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ 1) มีปัญหากับการเชื่อมต่อ LTE ...